Punkt i protokollet
PR
166
2018 rd
Plenum
Onsdag 27.2.2019 kl. 14.08
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av värdepappersmarknadslagen och aktiebolagslagen samt vissa lagar i samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 4 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 21.2.2019. 
Under debatten har Lauri Ihalainen understödd av Hanna Sarkkinen framställt två förslag till uttalanden i enlighet med reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Riksdagen godkände lagförslag 1—10 i proposition RP 305/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Talman Paula Risikko
Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställts under debatten. 
Betänkandet ”ja”, Lauri Ihalainens förslag till uttalande 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 81 nej; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Lauri Ihalainens förslag till uttalande 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 101 ja, 81 nej; 17 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 27-02-2019 16:39