Punkt i protokollet
PR
166
2018 rd
Plenum
Onsdag 27.2.2019 kl. 14.08—17.56
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen och 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 7 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 26.2.2019. 
Under debatten har Timo Harakka understödd av Pia Viitanen framställt tre förslag till uttalanden i enlighet med reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 304/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Talman Paula Risikko
Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställts under debatten. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag till uttalande 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 113 ja, 72 nej; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag till uttalande 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 114 ja, 71 nej; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag till uttalande 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 102 ja, 83 nej; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 27.2.2019 19:57