Punkt i protokollet
PR
166
2018 rd
Plenum
Onsdag 27.2.2019 kl. 14.08—17.56
8
Upphäv RP 124/2017 rd
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Bilaga till protokollet EDK-2019-AK-249260
Förslag till uttalanden 26.2.2019
Bilaga 8A
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 8 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 26.2.2019. 
Arja Juvonen har understödd av Rami Lehto framställt förslag till uttalande 1—8 som delats ut till ledamöterna. Silvia Modig har understödd av Matti Semi framställt ett förslag till uttalande som delats ut till ledamöterna. Dessutom har Mikaela Nylander understödd av Veronica Rehn-Kivi framställt ett förslag till uttalande som också delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 8A) 
Därtill Krista Mikkonen understödd av Olli-Poika Parviainen föreslagit att riksdagen godkänner medborgarinitiativet och att aktiveringsmodellen slopas i enlighet med reservation 3. 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Paula Risikko
Krista Mikkonens förslag står i strid med det beslut riksdagen tidigare fattat i första behandlingen. Därmed kan riksdagen inte längre i andra behandlingen votera om att godkänna lagförslagen i MI 3/2018 rd. 
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i medborgarinitiativ MI 3/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Talman Paula Risikko
Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 98 ja, 87 nej; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 98 ja, 87 nej; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 98 ja, 87 nej; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande 4 ”nej”.
Omröstningsresultat: 98 ja, 87 nej; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande 5 ”nej”.
Omröstningsresultat: 98 ja, 87 nej; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande 6 ”nej”.
Omröstningsresultat: 97 ja, 87 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande 7 ”nej”.
Omröstningsresultat: 98 ja, 87 nej; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande 8 ”nej”.
Omröstningsresultat: 97 ja, 85 nej; 17 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Silvia Modigs förslag till uttalande ”nej”.
Omröstningsresultat: 100 ja, 80 nej, 4 avstår; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mikaela Nylanders förslag till uttalande ”nej”.
Omröstningsresultat: 109 ja, 76 nej; 14 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Följande anmälan antecknades till protokollet: Anders Adlercreutz /sv avsåg rösta avstår vid omröstningen om Silvia Modigs förslag till uttalande. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 28-02-2019 10:12