Senast publicerat 10-02-2023 16:33

Punkt i protokollet PR 166/2022 rd Plenum Fredag 10.2.2023 kl. 13.00—13.30

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fordonslagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 291/2022 rd
LagmotionLM 24/2022 rd
Utskottets betänkandeKoUB 25/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.2.2023.