Senast publicerat 06-06-2021 11:40

Punkt i protokollet PR 167/2020 rd Plenum Onsdag 16.12.2020 kl. 9.59

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen

Regeringens propositionRP 230/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 44/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 230/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.