Punkt i protokollet
PR
168
2018 rd
Plenum
Fredag 1.3.2019 kl. 13.07
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om frivilligt försvar och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2019. 
Senast publicerat 01-03-2019 14:48