Senast publicerat 05-06-2021 16:55

Punkt i protokollet PR 168/2018 rd Plenum Fredag 1.3.2019 kl. 13.07

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om yrkesutbildning

Regeringens propositionRP 260/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 19/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2019.