Punkt i protokollet
PR
168
2018 rd
Plenum
Fredag 1.3.2019 kl. 13.07
3
Diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande AjUB 14/2018 rd. Debatten om ärendet avslutades i plenum 28.2.2019. 
Under debatten har Rami Lehto understödd av Jani Mäkelä föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande i enlighet med reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Utskottets förslag ”ja”, Rami Lehtos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 162 ja, 14 nej; 23 frånvarande
 
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 6/2018 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 30.1.2020 14:36