Senast publicerat 05-06-2021 17:01

Punkt i protokollet PR 168/2018 rd Plenum Fredag 1.3.2019 kl. 13.07

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av civiltjänstlagen

Regeringens propositionRP 294/2018 rd
Utskottets betänkandeAjUB 15/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 294/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.