Punkt i protokollet
PR
168
2018 rd
Plenum
Fredag 1.3.2019 kl. 13.07
7
Statsrådets framtidsredogörelse del 2 Lösningar i förändringen av arbete
Statsrådets redogörelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2019. 
Senast publicerat 1.3.2019 14:48