Punkt i protokollet
PR
168
2018 rd
Plenum
Fredag 1.3.2019 kl. 13.07
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om konsumentkreditavtal och vissa andra konsumentavtal
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2019. 
Senast publicerat 01-03-2019 14:48