Senast publicerat 05-06-2021 17:01

Punkt i protokollet PR 168/2018 rd Plenum Fredag 1.3.2019 kl. 13.07

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om konsumentkreditavtal och vissa andra konsumentavtal

Regeringens propositionRP 230/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 39/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2019.