Senast publicerat 05-06-2021 17:01

Punkt i protokollet PR 168/2018 rd Plenum Fredag 1.3.2019 kl. 13.07

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 68/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 41/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2019.