Senast publicerat 05-06-2021 16:55

Punkt i protokollet PR 169/2018 rd Plenum Måndag 4.3.2019 kl. 12.04—16.20

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 34 § i gruvlagen

Regeringens propositionRP 293/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 40/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.3.2019.