Punkt i protokollet
PR
169
2018 rd
Plenum
Måndag 4.3.2019 kl. 12.04—16.20
19
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för riksdagsmän och till vissa lagar som har samband med den
Lagmotion
Medborgarinitiativ
Lagmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.3.2019. 
Senast publicerat 5.3.2019 10:30