Punkt i protokollet
PR
169
2018 rd
Plenum
Måndag 4.3.2019 kl. 12.04—16.20
20
Jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.3.2019. 
Senast publicerat 5.3.2019 10:33