Senast publicerat 05-06-2021 16:55

Punkt i protokollet PR 169/2018 rd Plenum Måndag 4.3.2019 kl. 12.04—16.20

20.  Jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018

BerättelseB 22/2018 rd
Utskottets betänkandeAjUB 16/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.3.2019.