Senast publicerat 05-06-2021 16:55

Punkt i protokollet PR 169/2018 rd Plenum Måndag 4.3.2019 kl. 12.04—16.20

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om yrkesutbildning

Regeringens propositionRP 260/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 19/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 260/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.