Punkt i protokollet
PR
17
2015 rd
Plenum
Tisdag 9.6.2015 kl. 14.00—14.07
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Talman Maria Lohela
Ärende 12 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 10.6.2015. 
Ingen debatt. 
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.6.2015. 
Senast publicerat 03-03-2017 13:58