Senast publicerat 05-06-2021 13:31

Punkt i protokollet PR 17/2018 rd Plenum Tisdag 6.3.2018 kl. 14.02—16.37

13.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Kuba om luftfart

Regeringens propositionRP 187/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 2/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 187/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.