Punkt i protokollet PR 17/2018 rd Plenum Tisdag 6.3.2018 kl. 14.02—16.37

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands Akademi

Regeringens propositionRP 2/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 1/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.3.2018. 

Senast publicerat 07-03-2018 11:12