Punkt i protokollet
PR
17
2019 rd
Plenum
Torsdag 13.6.2019 kl. 14.00—16.44
2
Statsrådets meddelande: Regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering 6.6.2019 Ett inkluderande och kunnigt Finland –ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle
Statsrådets meddelande
Bilaga till protokollet EDK-2019-AK-255516
Förslag om misstroende 11.6.2019
Bilaga 2A
Enda behandling
Talman Matti Vanhanen
Ärende 2 på dagordningen, statsrådets meddelande om regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering, tillsatt 6.6.2019, presenteras för enda behandlingen. Debatten om meddelandet avslutades i plenum 12.6.2019. 
Under debatten har Ville Tavio understödd av Jani Mäkelä, Petteri Orpo understödd av Sinuhe Wallinheimo och Sari Essayah understödd av Päivi Räsänen framställt förslag om misstroende mot statsrådet. Förslagen har delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 2A) 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Matti Vanhanen
Riksdagen ska nu rösta om förslagen. Vid omröstningarna ställs först Ville Tavios förslag mot Sari Essayahs förslag, därefter ställs det segrande förslaget mot Petteri Orpos förslag och slutligen verkställs omröstning om huruvida statsrådet har riksdagen förtroende. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Sari Essayahs förslag ”ja”, Ville Tavios förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 153 ja, 35 nej; 11 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Sari Essayahs förslag. 
2) Petteri Orpos förslag ”ja”, Sari Essayahs förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 149 ja, 39 nej; 11 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Petteri Orpos förslag. 
3) Förtroende för statsrådet ”ja”, Petteri Orpos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 113 ja, 75 nej; 11 frånvarande
 
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende.  
Följande anmälan antecknades till protokollet: Sofia Vikman /saml avsåg rösta ”nej” vid omröstning 3. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 14.6.2019 09:33