Punkt i protokollet
PR
17
2019 rd
Plenum
Torsdag 13.6.2019 kl. 14.00—16.44
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 7 § och 14 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 2/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 14.6.2019 09:54