Punkt i protokollet
PR
17
2020 rd
Plenum
Onsdag 4.3.2020 kl. 14.01—18.04
7
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 18 § i fordonsskattelagen
Lagmotion
Vilhelm
Junnila
saf
m.fl.
Remissdebatt
Förste vice talman Antti Rinne
Ärende 7 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 28.2.2020. 
Debatt
18.00
Ritva
Elomaa
ps
Arvoisa puhemies! Tosiaan viime perjantaina tämä edustaja Junnilan lakialoite oli täällä salissa ja käsittelimme sitä laajasti, ja siinä tuli kyllä sitten laajennettua keskustelua niin, että myös puhuttiin aika paljon liikenteestä, varsinkin yksityisautoilusta ja sen haasteista. 
Tässä lakialoitteessa ehdotetaan, että ajoneuvoveroa voisi maksaa kahden—neljän erän lisäksi myös korkeintaan 12 erässä ja että kolmen euron maksuerien maksutapalisä poistettaisiin. 
Autohan on välttämätön varsinkin maaseudulla. Autoilijoita kuritetaan nykyään kohtuuttomasti, ja siitä me perussuomalaiset myös olemme huolissamme, ja sen takia me haluamme pitää tätä asiaa esillä. Vaikka auto on elintärkeä useimmille, niin kulut autoilusta ja auton ylläpidosta ja hankkimisesta ovat liian korkeita tällä hetkellä. Jos kotitalouksissa on se tilanne, jossa maksujen jakaminen vaikka kuukausieriin helpottaisi hieman elämistä, se pitäisi mahdollistaa, aivan kuten tässä lakialoitteessa on esitetty. Maksutapalisää ei myöskään saisi laskuun lisätä. 
Tämä nyt ei ole kovin suuri asia autoilijan kannalta, mutta se voi olla monissa tapauksissa tarpeellinen. Tämä edustaja Junnilan lakialoite läpi mennessään ei vähentäisi autoilusta tulevaa verokertymää eikä näin ollen aiheuttaisi lovea verotuloihin, mutta erityisesti vähävaraiselle suomalaiselle se toisi hieman pelivaraa ajoneuvoveron maksamisen osalta. Tämän vuoksi olen myös allekirjoittanut tämän lakialoitteen. 
18.02
Kaisa
Juuso
ps
Arvoisa puhemies! Edustaja Junnilan lakialoitteessa ehdotetaan, että verovelvollinen voi niin halutessaan maksaa vuosittaisen ajoneuvoveron korkeintaan 12 erässä nykylain mahdollistaman korkeintaan 4 erän sijaan. Lisäksi maksueriin lisättävä 3 euron maksutapalisä ehdotetaan poistettavaksi. 
Veron maksaminen kuukausittain helpottaa talouden suunnittelua ja myöskin maksuliikennettä silloin, kun ajoneuvo poistetaan liikenteestä väliaikaisesti, esimerkiksi talven ajalle. Ajoneuvoveroa ei tarvitse maksaa liikennekäytöstä poiston ajalta, mutta etukäteen maksettu vero hyvitetään vasta seuraavalla verolipulla. Sitä ei siis palauteta heti. Koska vero maksetaan nykykäytännön mukaisesti etukäteen, saattaa käydä niin, että jopa satojen eurojen suuruinen liikaa maksettu vero jää odottamaan hyvitystä useaksi kuukaudeksi, kunnes ajoneuvo taas otetaan käyttöön. Tämä on syystäkin harmittanut monia autoilijoita, ja siitä on minullekin tullut henkilökohtaista postia eduskunnan sähköpostiin. 
Myöskin tämä 3 euron suuruinen maksutapalisä on mielestäni kohtuuton ja tulisi poistaa kokonaan, ihan kuten tässä aloitteessa esitetään. Kannatan edustaja Junnilan aloitetta. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Senast publicerat 17-03-2020 12:09