Senast publicerat 06-06-2021 18:43

Punkt i protokollet PR 17/2021 rd Plenum Tisdag 2.3.2021 kl. 14.01—17.53

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av kreditinstitutsdirektivet samt återhämtnings- och resolutionsdirektivet

Regeringens propositionRP 171/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 3/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—17 i proposition RP 171/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.