Senast publicerat 01-03-2022 17:03

Punkt i protokollet PR 17/2022 rd Plenum Tisdag 1.3.2022 kl. 13.59

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster

Regeringens propositionRP 234/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 4/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 234/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.