Punkt i protokollet
PR
170
2018 rd
Plenum
Tisdag 5.3.2019 kl. 14.11—18.22
15
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.3.2019. 
Senast publicerat 6.3.2019 13:09