Senast publicerat 05-06-2021 16:55

Punkt i protokollet PR 170/2018 rd Plenum Tisdag 5.3.2019 kl. 14.11—18.22

19.  Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om inkomstbeskattning av aktiesparkonton och lagstiftning om revidering av inkomstbeskattningen av vissa försäkringsprodukter

Regeringens propositionRP 275/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 37/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.3.2019.