Senast publicerat 05-06-2021 16:55

Punkt i protokollet PR 171/2018 rd Plenum Onsdag 6.3.2019 kl. 14.13—16.30

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om civil underrättelseinhämtning

Regeringens propositionRP 202/2017 rd
Utskottets betänkandeFvUB 30/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 36/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.3.2019.