Punkt i protokollet
PR
171
2018 rd
Plenum
Onsdag 6.3.2019 kl. 14.13—16.30
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till patientförsäkringslag och till vissalagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.3.2019. 
Senast publicerat 06-03-2019 17:57