Senast publicerat 05-06-2021 18:40

Punkt i protokollet PR 171/2018 rd Plenum Onsdag 6.3.2019 kl. 14.13—16.30

3.  Jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018

BerättelseB 22/2018 rd
Utskottets betänkandeAjUB 16/2018 rd
Enda behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande AjUB 16/2018 rd. Debatten om ärendet avslutades i plenum 5.3.2019. 

Under debatten har Rami Lehto understödd av Jani Mäkelä föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande i enlighet med reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Utskottets förslag ”ja”,
Rami Lehtos förslag ”nej”. Omröstningsresultat: 157 ja, 21 nej; 21 frånvarande
 

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 22/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.