Punkt i protokollet
PR
171
2018 rd
Plenum
Onsdag 6.3.2019 kl. 14.13—16.30
3
Jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande AjUB 16/2018 rd. Debatten om ärendet avslutades i plenum 5.3.2019. 
Under debatten har Rami Lehto understödd av Jani Mäkelä föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande i enlighet med reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Utskottets förslag ”ja”,
Rami Lehtos förslag ”nej”. Omröstningsresultat: 157 ja, 21 nej; 21 frånvarande
 
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 22/2018 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 30.1.2020 15:00