Punkt i protokollet
PR
172
2018 rd
Plenum
Torsdag 7.3.2019 kl. 16.02—20.58
19
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 b § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.3.2019. 
Senast publicerat 8.3.2019 16:00