Punkt i protokollet
PR
172
2018 rd
Plenum
Torsdag 7.3.2019 kl. 16.02—20.58
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till patientförsäkringslag och till vissalagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—10 i proposition RP 298/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 11 i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 08-03-2019 15:30