Senast publicerat 05-06-2021 16:49

Punkt i protokollet PR 173/2018 rd Plenum Fredag 8.3.2019 kl. 13.02—16.33

11.  Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2019Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av tilläggsbudgetpropositionen för 2019 (RP 323/2018 rd)

Regeringens propositionRP 323/2018 rd
Regeringens propositionRP 324/2018 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 51-54/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 39/2018 rd
Bordläggning av betänkandet
Talman Paula Risikko
:

Ärende 11 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 12.3.2019.  

En ledamot som har för avsikt att föreslå ändringar i finansutskottets betänkande ska lämna sitt ändringsförslag till centralkansliet. Ändringsförslagen ska lämnas in till centralkansliet senast måndag 11.3.2019 klockan 12.  

Behandlingen av ärendet inleds i plenum tisdag 12.3.2019 klockan 10 med en allmän debatt, innehållande en snabbdebatt, där de inlägg som ledamöterna anmält sig för på förhand får vara högst 5 minuter långa. Talmanskonferensen rekommenderar att även de anföranden som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa. Dessutom kan talmannen enligt eget övervägande ge ordet för 1 eller 2 minuter långa repliker. 

Detaljbehandlingen av ärendet följer i plenum onsdag 13.3.2019 klockan 10. Vid detaljbehandlingen framställs först alla ändringsförslag och därefter verkställs omröstningarna. Till den del några ändringsförslag inte har framställts anses tilläggsbudgetpropositionen ha blivit godkänd enligt finansutskottets betänkande.  

Riksdagen godkände förfaringssättet.  

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.3.2019.