Punkt i protokollet
PR
173
2018 rd
Plenum
Fredag 8.3.2019 kl. 13.02—16.33
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 och 16 § i lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter och jaktlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.3.2019. 
Senast publicerat 11.3.2019 16:15