Senast publicerat 05-06-2021 16:49

Punkt i protokollet PR 173/2018 rd Plenum Fredag 8.3.2019 kl. 13.02—16.33

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om civil underrättelseinhämtning

Regeringens propositionRP 202/2017 rd
Utskottets betänkandeFvUB 30/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 36/2018 rd
Bilaga till protokollet EDK-2019-AK-251607
Ändringsförslag 8.3.2019
Bilaga 3A
Första behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande FvUB 30/2018 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 7.3.2019. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Lagförslag 1 

5 a kap. 

4 § 

Talman Paula Risikko
:

Markus Mustajärvi har understödd av Li Andersson föreslagit att paragrafen godkänns enligt det ändringsförslag som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 3A) 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Markus Mustajärvis förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 163 ja, 10 nej; 26 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

57 § 

Talman Paula Risikko
:

Markus Mustajärvi har understödd av Li Andersson föreslagit att paragrafen godkänns enligt det ändringsförslag som delats ut till ledamöterna.  

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Marku Mustajärvis förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 168 ja, 10 nej; 21 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Lagförslag 2 

19 § 

Talman Paula Risikko
:

Markus Mustajärvi har understödd av Li Andersson föreslagit att paragrafen godkänns enligt det ändringsförslag som delats ut till ledamöterna.  

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Markus Mustajärvis förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 168 ja, 10 nej; 21 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—8 i proposition RP 202/2017 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 9 i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.