Senast publicerat 05-06-2021 16:49

Punkt i protokollet PR 173/2018 rd Plenum Fredag 8.3.2019 kl. 13.02—16.33

5.  Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om inkomstbeskattning av aktiesparkonton och lagstiftning om revidering av inkomstbeskattningen av vissa försäkringsprodukter

Regeringens propositionRP 275/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 37/2018 rd
Första behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 37/2018 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 6.3.2019. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Lagförslag 1 

10 § 

Talman Paula Risikko
:

Timo Harakka har understödd av Pia Viitanen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 124 ja, 54 nej; 21 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

33 a § 

Talman Paula Risikko
:

Timo Harakka har understödd av Kari Uotila föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 124 ja, 54 nej; 21 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

33 c § 

Talman Paula Risikko
:

Timo Harakka har understödd av Pia Viitanen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 120 ja, 53 nej; 26 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

45 § 

Talman Paula Risikko
:

Timo Harakka har understödd av Kari Uotila föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 122 ja, 53 nej; 24 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

50 § 

Talman Paula Risikko
:

Timo Harakka har understödd av Ozan Yanar föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 122 ja, 53 nej; 24 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

53 b § 

Talman Paula Risikko
:

Timo Harakka har understödd av Pia Viitanen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 122 ja, 53 nej; 24 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Lagförslag 2 

17 § 

Talman Paula Risikko
:

Timo Harakka har understödd av Kari Uotila föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 122 ja, 53 nej; 24 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

32 c § 

Talman Paula Risikko
:

Timo Harakka har understödd av Ozan Yanar föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 122 ja, 53 nej; 24 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Lagförslag 3 

3 § 

Talman Paula Risikko
:

Timo Harakka har understödd av Pia Viitanen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 122 ja, 52 nej; 25 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ikraftträdandebestämmelsen 

Talman Paula Risikko
:

Timo Harakka har understödd av Kari Uotila föreslagit att ikraftträdandebestämmelsen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 122 ja, 53 nej; 24 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Lagförslag 4 

4 § 

Talman Paula Risikko
:

Timo Harakka har understödd av Ozan Yanar föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 122 ja, 53 nej; 24 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—5 i proposition RP 275/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 6 i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.