Punkt i protokollet
PR
173
2018 rd
Plenum
Fredag 8.3.2019 kl. 13.02—16.33
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till arbetstidslag och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 6 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande AjUB 17/2018 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 7.3.2019. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
Lagförslag 1 
8 § 
Talman Paula Risikko
Merja Mäkisalo-Ropponen har understödd av Anna Kontula föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Merja Mäkisalo-Ropponens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 69 nej; 26 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
11 § 
Talman Paula Risikko
Merja Mäkisalo-Ropponen har understödd av Anna Kontula föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Merja Mäkisalo-Ropponens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 69 nej; 26 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
17 § 
Talman Paula Risikko
Merja Mäkisalo-Ropponen har understödd av Anna Kontula föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Merja Mäkisalo-Ropponens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 67 nej; 27 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
18 § 
Talman Paula Risikko
Merja Mäkisalo-Ropponen har understödd av Anna Kontula föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Merja Mäkisalo-Ropponens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 68 nej; 26 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
25 § 
Talman Paula Risikko
Merja Mäkisalo-Ropponen har understödd av Anna Kontula föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Merja Mäkisalo-Ropponens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 103 ja, 68 nej; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
40 § 
Talman Paula Risikko
Merja Mäkisalo-Ropponen har understödd av Anna Kontula föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Merja Mäkisalo-Ropponens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 102 ja, 68 nej; 29 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Lagförslag 2 
3 a § 
Talman Paula Risikko
Merja Mäkisalo-Ropponen har understödd av Anna Kontula föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Merja Mäkisalo-Ropponens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 68 nej; 26 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Följande anmälningar antecknades till protokollet: Maria Tolppanen /sd avsåg rösta ”nej” vid omröstning 17 och Suna Kymäläinen /sd avsåg rösta ”nej” vid omröstning 19. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—15 i proposition RP 158/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 11-03-2019 13:06