Senast publicerat 05-06-2021 16:49

Punkt i protokollet PR 173/2018 rd Plenum Fredag 8.3.2019 kl. 13.02—16.33

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till arbetstidslag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 158/2018 rd
Utskottets betänkandeAjUB 17/2018 rd
Första behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande AjUB 17/2018 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 7.3.2019. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Lagförslag 1 

8 § 

Talman Paula Risikko
:

Merja Mäkisalo-Ropponen har understödd av Anna Kontula föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Merja Mäkisalo-Ropponens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 69 nej; 26 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

11 § 

Talman Paula Risikko
:

Merja Mäkisalo-Ropponen har understödd av Anna Kontula föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Merja Mäkisalo-Ropponens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 69 nej; 26 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

17 § 

Talman Paula Risikko
:

Merja Mäkisalo-Ropponen har understödd av Anna Kontula föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Merja Mäkisalo-Ropponens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 67 nej; 27 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

18 § 

Talman Paula Risikko
:

Merja Mäkisalo-Ropponen har understödd av Anna Kontula föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Merja Mäkisalo-Ropponens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 68 nej; 26 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

25 § 

Talman Paula Risikko
:

Merja Mäkisalo-Ropponen har understödd av Anna Kontula föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Merja Mäkisalo-Ropponens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 103 ja, 68 nej; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

40 § 

Talman Paula Risikko
:

Merja Mäkisalo-Ropponen har understödd av Anna Kontula föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Merja Mäkisalo-Ropponens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 102 ja, 68 nej; 29 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Lagförslag 2 

3 a § 

Talman Paula Risikko
:

Merja Mäkisalo-Ropponen har understödd av Anna Kontula föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Merja Mäkisalo-Ropponens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 68 nej; 26 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Följande anmälningar antecknades till protokollet: Maria Tolppanen /sd avsåg rösta ”nej” vid omröstning 17 och Suna Kymäläinen /sd avsåg rösta ”nej” vid omröstning 19. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—15 i proposition RP 158/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.