Senast publicerat 05-06-2021 18:22

Punkt i protokollet PR 174/2018 rd Plenum Måndag 11.3.2019 kl. 12.03—15.06

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om civil underrättelseinhämtning

Regeringens propositionRP 202/2017 rd
Utskottets betänkandeFvUB 30/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 36/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—8 i proposition RP 202/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya lagförslaget 9 i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.