Punkt i protokollet
PR
174
2018 rd
Plenum
Måndag 11.3.2019 kl. 12.03—15.06
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om civil underrättelseinhämtning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslag 1—8 i proposition RP 202/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya lagförslaget 9 i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 12-03-2019 09:45