Punkt i protokollet
PR
174
2018 rd
Plenum
Måndag 11.3.2019 kl. 12.03—15.06
15
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till patientförsäkringslag och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslag 1—10 i proposition RP 298/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya lagförslaget 11 i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 12-03-2019 09:51