Punkt i protokollet
PR
175
2018 rd
Plenum
Tisdag 12.3.2019 kl. 12.00—14.44
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av skjutvapenlagen, lagen om frivilligt försvar samt 97 a § i värnpliktslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.3.2019. 
Senast publicerat 12-03-2019 14:48