Senast publicerat 05-06-2021 18:22

Punkt i protokollet PR 176/2018 rd Plenum Onsdag 13.3.2019 kl. 11.59—13.53

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 241/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 40/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.3.2019.