Punkt i protokollet
PR
176
2018 rd
Plenum
Onsdag 13.3.2019 kl. 11.59—13.53
21
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om användning av flygpassageraruppgifter för bekämpning av terroristbrott och grov brottslighet och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.3.2019. 
Senast publicerat 14-03-2019 11:39