Senast publicerat 05-06-2021 18:40

Punkt i protokollet PR 176/2018 rd Plenum Onsdag 13.3.2019 kl. 11.59—13.53

6.  Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om inkomstbeskattning av aktiesparkonton och lagstiftning om revidering av inkomstbeskattningen av vissa försäkringsprodukter

Regeringens propositionRP 275/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 37/2018 rd
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 11.3.2019. 

Under debatten har Timo Harakka understödd av Pia Viitanen framställt fyra förslag till uttalanden i enlighet med reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslag 1—5 i proposition RP 275/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya lagförslaget 6 i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. 

Talman Paula Risikko
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden. 

Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 102 ja, 71 nej; 26 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 103 ja, 70 nej; 26 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 118 ja, 55 nej; 26 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag 4 ”nej”.
Omröstningsresultat: 96 ja, 77 nej; 26 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.