Punkt i protokollet
PR
176
2018 rd
Plenum
Onsdag 13.3.2019 kl. 11.59—13.53
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till arbetstidslag och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bilaga till protokollet EDK-2019-AK-252203
Förslag till uttalande 11.3.2019
Bilaga 7A
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 7 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 11.3.2019. 
Under debatten har Ilmari Nurminen understödd av Aino-Kaisa Pekonen framställt två förslag till uttalanden i enlighet med reservationen. Dessutom har Aino-Kaisa Pekonen understödd av Matti Semi framställt ett förslag till uttalande som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 7A) 
Redogörelsen godkändes. 
Riksdagen godkände lagförslag 1—15 i proposition RP 158/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande 1.  
Talman Paula Risikko
Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställts under debatten. 
Betänkandets förslag till uttalande 2 och Ilmari Nurminens förslag till uttalande 2 gäller samma ärende och ställs vid omröstningarna mot varandra. Därefter ställs de övriga förslagen till uttalanden mot betänkandet.  
Omröstningsordningen godkändes. 
Betänkandets förslag till uttalande 2 ”ja”, Ilmari Nurminens förslag till uttalande 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 99 ja, 73 nej; 27 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande 2. 
Betänkandet ”ja”, Ilmari Nurminens förslag till uttalande 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 100 ja, 71 nej; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Aino-Kaisa Pekonens förslag till uttalande ”nej”.
Omröstningsresultat: 97 ja, 74 nej; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 31-01-2020 08:57