Punkt i protokollet
PR
177
2018 rd
Plenum
Torsdag 14.3.2019 kl. 10.00—13.56
10
Hälso- och sjukvårdslagen, § 50, mom. 3 bör ändras
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 14.3.2019. 
Senast publicerat 14-03-2019 15:37