Punkt i protokollet
PR
177
2018 rd
Plenum
Torsdag 14.3.2019 kl. 10.00—13.56
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Keva
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 14.3.2019. 
Senast publicerat 31-01-2020 09:06