Punkt i protokollet
PR
177
2018 rd
Plenum
Torsdag 14.3.2019 kl. 10.00—13.56
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Andre vice talman Tuula Haatainen
Ärende 9 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande FvUB 38/2018 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 
Debatt
13.49
Erkki
Tuomioja
sd
Arvoisa puhemies! Olisin mielelläni kuullut hallintovaliokunnan jonkun jäsenen kertovan tästä käsittelystä siltä osin, että tiedän Kansallisarkiston olleen aika lailla huolissaan tästä valmistelusta. Heiltä on kylläkin kirjallinen lausunto, johonka tuossa valiokunnan mietinnössä viitataan, mutta heitä ei ole kuultu. Kun Kansallisarkisto on Suomessa aivan keskeisessä asemassa Arkistolaitoksen ja tiedon arkistoinnin käsittelyn osalta, niin tämä jää vähän ihmetyttämään. Olen kuullut sittemmin, että Kansallisarkisto on edelleenkin huolissaan tästä esityksestä. Löytyykö täältä ketään, joka tästä voisi antaa jotain selvitystä? 
Toinen varapuhemies Tuula Haatainen
Ei näytä tulevan tähän selvitystä. 
Arvoisa puhemies! Siinä tapauksessa haluan vain lausua tässä pöytäkirjaan, että pidän tätä käsittelyä sillä tavoin kyllä ongelmallisena, että ei ole riittävästi haluttu kuulla — en ota kantaa siihen, mikä olisi ollut lopputulos — meidän keskeistä viranomaistamme, joka vastaa tietojen käsittelystä, arkistoinnista ja säilyttämisestä, kansallismuististamme. Ei ole tässä yhteydessä haluttu ottaa sen näkökohtia huomioon. 
13.51
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Arvoisa rouva puhemies! En toki voi puhua hallintovaliokunnan puolesta vaan yksittäisenä jäsenenä, mutta nyt kun muistelen tätä keskustelua, jota kävimme, niin kirjallisen lausunnon kyllä muistan ja muistan, että olemme käyneet keskustelua siitä ongelmatiikasta, joka on liittynyt siihen, että tässä laissa on hyvin monia eri toimijoita koskevia asioita laitettu yhteen, ja siellä on haasteita ollut erityisesti kulttuuripuolella. 
Siihen, miksi ei ole kutsuttu suullisesti kuultavaksi valiokuntaan, en tässä kohtaa osaa todeta oikeastaan muuta kuin sen, että me olemme kuulleet kyllä useiden lakien osalta hyvin laajasti eri toimijoita ja hallintovaliokunnan aikatauluhan oli nyt loppukaudesta niin tiukka, että jopa eduskunnan täysistuntoja jouduttiin siirtämään, jotta hallintovaliokunta ehtii käsitellä sille kuuluvat asiat. En tiedä, onko tällä tekemistä asian kanssa, mutta olisi kyllä tärkeää varmistaa, että kaikki osapuolet tulevat riittävästi kuulluiksi. Jos niin ei ole nyt käynyt, niin se on sitten kyllä surullinen asia ja on hyvä jatkossa huomioida ja muistaa.  
13.52
Joona
Räsänen
sd
Arvoisa puhemies! Tässä edustaja Tuomioja nosti ihan oikean kysymyksen esille, ja tässä edustaja Parviaisen kanssa yritimme muistella tämän käsittelyn kaikkia käänteitä. 
Kyseessähän on siis aika mittava kokonaisuus, ja niin kuin lausuntomateriaalista ja myös tästä mietintötekstistä selviää, niin tämähän ei ihan helpoimmasta päästä myöskään lainsäädäntöteknisesti ole. Tämähän sisältää myös muutaman haasteen, koska ensinnäkin tästähän puuttuu tämä arkistolainsäädännön uudistus, joka tulee tehtäväksi sitten uudistuksen toisessa vaiheessa. 
Toiseksi, tässähän uudistuksen kustannuksista eri toimijoille, kuten kunnille esimerkiksi, on ollut aika lailla erimielisyyttä käsittelyvaiheessa siitä, millä tavalla ne muodostuvat. Tässähän hallintovaliokunta totesi, että heidän saamansa selvityksen perusteella lain mukanaan tuomat uudet, tarkennetut velvoitteet ovat toteutettavissa resurssien uudelleen kohdentamisella. Nythän sitten aika näyttää, pystytäänkö näin tekemään vai vaatiiko tämä sitten lisäresursointeja tässä asiassa. 
Mutta kun valitettavasti ei valiokunnan puheenjohtaja ole tätä asiaa sen enempää avaamassa, niin tämä asia varmaan kuuluu niihin asioihin, joista sitten katsotaan, mitä tässä tulee tapahtumaan, ja palataan niihin sitten tarpeen vaatiessa. 
13.54
Erkki
Tuomioja
sd
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! En ole nyt arvostelemassa hallintovaliokuntaa, koska tässä on myöskin, ainakin minun saamani tiedon mukaan, käynyt asian valmistelussa hallituksessa, mikä ei ole kyllä nyt edesmenneelle hallitukselle mitenkään poikkeuksellista, sillä tavoin, että Kansallisarkistoa ei ole lainkaan kuultu ja että he ovat joutuneet ottamaan hyvin nopealla aikataululla kantaa, kun valtiovarainministeriön johtama valmistelu on ollut jo valmis. 
Tämä ei ole hyvää hallintokäytäntöä ja saattaa kyllä johtaa sellaiseen tilanteeseen, jossa eduskunta seuraavalla kaudella joutuu vielä palaamaan mahdollisten korjausten merkeissä. 
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—39 i proposition RP 284/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 10.5.2019 14:21