Punkt i protokollet
PR
179
2018 rd
Plenum
Fredag 15.3.2019 kl. 13.00—13.08
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av skjutvapenlagen, lagen om frivilligt försvar samt 97 a § i värnpliktslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande FvUB 37/2018 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 13.3.2019. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
Lagförslag 1 
19 a §  
Talman Paula Risikko
Juho Eerola har understödd av Olli Immonen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Juho Eerolas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 163 ja, 13 nej; 23 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
42 b § 
Talman Paula Risikko
Juho Eerola har understödd av Olli Immonen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Juho Eerolas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 166 ja, 14 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
44 a § 
Talman Paula Risikko
Juho Eerola har understödd av Olli Immonen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Juho Eerolas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 164 ja, 15 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
45 § 5 mom. 
Talman Paula Risikko
Juho Eerola har understödd av Olli Immonen föreslagit att 45 § 5 mom. godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Juho Eerolas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 162 ja, 19 nej; 18 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
45 § 8 mom. 
Talman Paula Risikko
Matti Semi har understödd av Hanna Sarkkinen föreslagit att 45 § 8 mom. godkänns enligt reservation 2. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Matti Semis förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 157 ja, 25 nej; 17 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
67 § 
Talman Paula Risikko
Juho Eerola har understödd av Olli Immonen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Juho Eerolas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 167 ja, 15 nej; 17 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 179/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 3 i proposition RP 179/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 31-01-2020 09:24