Senast publicerat 05-06-2021 18:41

Punkt i protokollet PR 179/2018 rd Plenum Fredag 15.3.2019 kl. 13.00—13.08

4.  Hälso- och sjukvårdslagen, § 50, mom. 3 bör ändras

MedborgarinitiativMI 3/2017 rd
Utskottets betänkandeShUB 41/2018 rd
Första behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 41/2018 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 14.3.2019. 

Under den allmänna debatten har Veronica Rehn-Kivi understödd av Anna-Maja Henriksson föreslagit lagförslaget i reservationen läggs som grund för behandlingen. 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Paula Risikko
:

Riksdagen ska nu votera om förslaget till grund för behandlingen. Den som instämmer i utskottets förslag att lagförslaget förkastas röstar "ja", om "nej" vinner har riksdagen godkänt Veronica Rehn-Kivis förslag som grund för behandlingen.  

Ett godkännande av reservationens förslag till grund för behandlingen innebär samtidigt att riksdagen godkänner 50 § i lagförslaget enligt reservationen. 

Förfaringssättet godkändes. 

Utskottets förslag ”ja”, Veronica Rehn-Kivis förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 92 ja, 91 nej; 16 frånvarande
 

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 3/2017 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.