Senast publicerat 05-06-2021 12:07

Punkt i protokollet PR 18/2017 rd Plenum Tisdag 7.3.2017 kl. 14.01—21.18

3.  Interpellation om konsekvenserna av nedskärningarna inom yrkesutbildningen och om de ökande utbildningsklyftorna

InterpellationIP 1/2017 rd
Framställande av interpellation
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

För framställande av en interpellation presenteras nu ärende 3 på dagordningen. Ville Niinistö och 57 andra ledamöter har till statsrådet framställt interpellation IP 1/2017 rd om konsekvenserna av nedskärningarna inom yrkesutbildningen och om de ökande utbildningsklyftorna. Jag ger nu ordet till den första undertecknaren av interpellationen. 

Ville Niinistö läste upp interpellationstexten. 

I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.