Punkt i protokollet
PR
18
2017 rd
Plenum
Tisdag 7.3.2017 kl. 14.01—21.18
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om penninginsamlingar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
Ärende 5 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. 
Debatt
21.16
Jani
Mäkelä
ps
Arvoisa puhemies! Vielä pari ajatusta tästä lakiesityksestä illan päätteeksi. Valiokuntahan on tähän hallituksen esitykseen yhtynyt eikä siihen esitä muutoksia, hyvä niin. Tietysti voisi miettiä, tarvitseeko näiden lakien välttämättä olla määräaikaisiakaan, koska on yleisesti ottaen kannatettavaa, että opinahjot voivat kerätä toimintaansa yksityistä rahaa. 
Lisäksi jatkokehittelyä varten: Tässä lakiesityksessähän siitä ei puhuta, mutta Suomessa on hiukan turhankin tiukka rahankeräyslainsäädäntö, sillä esimerkiksi maailmalla joukkorahoitus on vahvasti nousussa oleva liike‑ ja tuoteideoiden rahoitusmuoto, ja Suomi on selvästikin jäämässä siinä lainsäädäntönsä takia kansainvälisesti takamatkalle. Siksi jatkossa kannattaakin miettiä, jos tätä lakia muutettaisiin näiltä osin hieman sallivammaksi. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 264/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 22.8.2017 10:48